change language  English


Please note: This Swedish language index is not up to date.

Until the updated site can be re-translated to Swedish,

the English language version should be used if possible.NCCG

"New Covenant Church of God"
"Guds Nya Förbunds Kyrka"

baserad i Arvika kommun, Sverige
(webbplats: www.nccg.org)Denna webbplats (www.geocities.com/nccg_concern) är resultatet av en utredning kring GNFK, en liten polygam (tillåter månggifte) religiös grupp eller "sekt" som har ett kollektiv i trakten av Arvika, Sverige. GNFK rekryterar nya medlemmar främst via Internet men i någon mån även genom entusiastiska medlemmar i andra delar av världen än Arvika kommun.

Ifrågavarande utredning varade från mitten av 2005 fram till mitten av år 2006. De fakta som har uppdagats under utredningens gång har lett denna webbplats upphovsman till slutsatsen att gruppen i fråga bör klassificeras som "destruktiv", i enlighet med de kriterier som Rick A. Ross samfund för studium av destruktiva sekter har ställt upp (eng. the Rick A. Ross Institute for the Study of Destructive Cults, se länken "Källor" nedan för närmare information om dessa kriterier). Framtida uppdateringar av denna webbplats kan komma i fråga, ifall ny information tillåter det eller om det verkar ändamålsenligt att bifoga ytterligare forskningsmaterial till denna rapport.

Sidan med "snabbfakta" (se länken nedan) har översatts till svenska från ursprungsspråket engelska. Ifall det ser ut att finnas tvetydigheter i den svenskspråkiga versionen eller om dess innehåll verkar avvika från vad den engelskspråkiga versionen förtäljer, bör man givetvis förlita sig på den ursprungliga (engelska) texten. Resten av denna webbplats finns än så länge tillgänglig bara på engelska.


För att bättre bevara din anonymitet på Internet, vänligen anlita en online-tjänst som låter dig "surfa anonymt" ifall du ämnar studera länkar på GNFK:s egen webbplats, www.nccg.org. Det finns ett otal sådana kostnadsfria tjänster, t.ex. http://www.the-cloak.com/anonymous-surfing-home.htmlÄr du en av GNFK:s nuvarande medlemmar?
Bekanta dig då med denna länk!
(Endast på engelska).Information och forskningsresultat har nedan delats in i kategorier.1. Snabbfakta för den som bekymrar sig över GNFK:s förehavanden eller en person involverad i GNFK
  (På svenska och engelska)


2. En översikt av GNFK (Endast på engelska)

En översikt och förklaring av hur GNFK fungerar.

3. GNFK:s religiösa övertygelser och beteenden 
(Endast på engelska)

En del information om gruppens övertygelser och beteendemönster, med betoning på den information och de levnadsvanor som till en början hålls "hemliga" för nykomlingar.


4. En tidsaxel över GNFK:s historia
(Endast på engelska)

En detaljerad tidsaxel som belyser gruppens historia.

5. Skriftiga attacker mot fiender (Endast på engelska)

Exempel på hur GNFK:s ledare svartmålar personer han uppfattar som fiender.


6. Källor, anmärkningar, KONTAKTUPPGIFTER  (Endast på engelska)

Här förklaras vilka källor som har använts under utredningens gång, samt en del andra detaljer om denna webbplats.


7. Uppdateringslogg
(Endast på engelska)

Eventuella uppdateringar av denna webbplats antecknas här.

8. Anmärkningar angående sektexperter och experthjälp för utträde ur sekter samt återanpassning till samhället utanför (Endast på engelska)